[ad_1]

به گزارش شفاف، به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ٢٦, ٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٦.٩ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.(منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.)

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٤, ٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٦, ١ واحد درصدی به ٢١.٠ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٤ واحد درصدی به ٢٩.٨ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٧, ٠ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤, ٣ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٥, ٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤, ٨ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

نرخ تورم ماهانه تیر ١٣٩٩ به ٦, ٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٤.٤ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٦.٧ درصد و ٦.٣ درصد بوده است.(منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد.)

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٦, ٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٤.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦, ٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١, ٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. (منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.)

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی ٢٦, ٤ درصد می‌باشد که به ترتیب ١, ٣ و ١.٨ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» (تخم‌مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه‌گانه، لپ‌تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٤, ٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم است.

[ad_2]

Source link

Previous post جهان آتیپیک هتل ها
Next post پونا – یک نقطه داغ برای غذاهای بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.