نایب رئیس، دبیر و اعضای شورای اندیشه ورزی بیانیه گام دوم انقلاب منصوب شدند

[ad_1] به گزارش شفاف،مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی حسین کرمی را به سمت نایب رئیس «شورای اندیشه ورزی بیانیه گام دوم انقلاب معاونت سیما» منصوب کرد. در حکم دکتر...